Qui som

L'objectiu de la Diputació de Barcelona en matèria de turisme és promoure, a través de la seva marca Barcelona és molt més, el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest desenvolupament i els entorns socio-culturals i ambientals en els quals es desenvolupa.

Objectius

  • Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme desenvolupades pels municipis i altres entitats territorials supramunicipals
  • Crear productes turístics i potenciar el turisme especialitzat (cultural, termal, rural, nàutic, càmpings i de negocis)

Es concreten en les següents línies d'actuació:

  • Promoció de grups territorials i grups de negoci per aconseguir un turisme de qualitat i competitiu
  • Contribuir a la dinamització turística del territori a través de la gestió d'ajuts a la inversió en infraestructura i a les activitats turístiques gestionat dins del programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
  • Participació en els consorcis de promoció turística del territori de la província. Promoure la creació i la millora d'oficines de turisme.
  • Gestionar diferents eines i suports de promoció i comunicació turística a través de la marca Turisme a prop de Barcelona, per tal de posicionar l'oferta de la província de Barcelona en el mercat interior i en el mercat exterior més proper.

Més informació

OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
Trav. De les Corts, 131-159 08028 Barcelona
op.turistica@diba.cat
OFICINA TÈCNICA DE TURISME 
Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
Trav. De les Corts, 131-159 08028 Barcelona
ot.turisme@diba.cat